Cookies / Integritet

Ridsportportalen använder inte så kallade kakor (cookies), förutom s.k. "session cookies" som behövs för att möjliggöra inloggning i tjänsten. Ridsportportalen använder inte heller cookies i syfte att spåra enskilda användares besök eller aktiviteter.

Ridsportportalen loggar trafiken till tjänsten i enlighet med för branschen vedertagen praxis i syfte att förbättra tjänsten och säkerställa dess tillgänglighet, säkerhet och funktion. Exempel på information som kan loggas är IP-nummer, tidpunkt för besöket, vilken webbläsare som används och vilket operativsystem datorn har.

Se även "Allmänna villkor för Ridsportsportalen"